Izba Reprezentantów zdecydowaną większością głosów - 338 do 88 - wprowadziła poprawkę do ustawy, dającej służbom specjalnym dodatkowe uprawnienia w walce z terroryzmem. Zakazuje ona Agencji Bezpieczeństwa Narodowego zbierania bilingów telefonicznych, którymi można by się posłużyć podczas ewentualnego śledztwa. Poprawka nie odbiera rządowi możliwości przeglądania bilingów. Mają one jednak być gromadzone przez firmy telekomunikacyjne a służby specjalne miałyby do nich dostęp pod nadzorem sądu.

Przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa musi być zatwierdzona przez Senat. W wyższej izbie parlamentu jest jednak wielu przeciwników takiego rozwiązania. Uważają oni, że poprawka zakazująca Agencji Bezpieczeństwa Narodowego gromadzenia bilingów utrudni działanie służbom specjalnym i zwiększy zagrożenie terrorystyczne.