Stefania Bojarska uratowała Józefa Ryznika, Państwo Sadurscy Magritę Weiss Lewi.  W Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie potomkom sprawiedliwych medale i dyplomy wręczyli potomkowie ocalonych.

Marian Mazurkiewicz z rodziny państwa Sadurskich urodził się już po wojnie, ale jak mówi jest spadkobiercą rodzinnych tradycji. Historia z okresu II wojny światowej jest pamiętana w rodzinie. Jak dodał bardzo się cieszy z tego, że jego rodzice zostali uhonorowani.

Historię państwa Sadurskich odkurzyli i opowiedzieli nieżyjący już historyk Robert Kuwałek i reportażysta Radia Lublin Mariusz Kamiński i to właściwie dzięki ich pracy Instytut Yad Vashem przyznał pani Marii i panu Józefowi ten zaszczytny tytuł.