Pracodawcy uważają także za ważne stworzenie warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu i opracowanie strategii przekształceń sektora energetycznego oraz umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie rekomendacje zostały zawarte w tak zwanej "Białej Księdze Bis", która ma być przekazana premier Ewie Kopacz i ministrom

Henryka Bochniarz podkreśliła, że Konfederacja Lewiatan nie rezygnuje z rekomendacji przedstawianych rządowi w poprzednich latach. Wśród nich jest poprawa systemu stanowienia prawa, uproszczenie przepisów podatkowych, likwidacja przywilejów emerytalnych i rentowych i zwiększenie efektywności zamówień publicznych. Bochniarz dodała, że ma jednak świadomość, że nie zostaną one zrealizowane przed wyborami parlamentarnymi.