37 procent ankietowanych stwierdziło, że Stany Zjednoczone oddziałują pozytywnie na świat, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych od listopada 2012 roku. 28 procent badanych uznało, że wpływ USA zależy od sytuacji, co oznacza spadek liczby takich odpowiedzi we wskazanym okresie o 7 punktów procentowych. Natomiast 12 procent odpowiedziało, że ten wpływ nie jest ani jednoznacznie pozytywny, ani negatywny.

Polaków zapytano też o relacje polsko-amerykańskie. 46 procent badanych uznało, że nie są ani dobre, ani złe. Z kolei 40 procent stwierdziło, że są dobre, a 7, że złe. Oceny stosunków obu krajów są lepsze niż w 2012 roku przed wyborami prezydenckimi w USA, ale nieco gorsze niż uzyskane przed poprzednią wizytą w naszym kraju Baracka Obamy w 2011 roku.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-14 maja na reprezentatywnej próbie losowej 1074 dorosłych mieszkańców Polski.