Niektóre stowarzyszenia ofiar pedofilii domagały się uznania pedofilii za formę tortury i w konsekwencji potępienia Stolicy Apostolskiej za łamanie ONZ-owskiej konwencji w tej sprawie. Genewski komitet nie podzielił tej opinii i wyraził uznanie dla podjętego przez Kościół procesu reform, zmierzających do zapobiegania pedofilii i zwiększenia pomocy jej ofiarom.

Komitet przyznał, że Stolica Apostolska, katolickie diecezje oraz zgromadzenia zakonne podjęły istotne wysiłki, by zapobiegać seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich i upośledzonych. Ze swej strony Stolica Apostolska podkreśliła, że uważa pedofilię za ciężkie przestępstwo i poważne naruszenie ludzkiej godności.