Prokurator żądał dla kobiety dożywocia, obrona uniewinnienia. Wyrok nie jest prawomocny.