Nowa komisja będzie wspomagać papieża w zakresie inicjatyw Stolicy Apostolskiej związanych z obroną nieletnich i troską o ofiary nadużyć seksualnych ze strony katolickiego duchowieństwa. O decyzji Franciszka poinformował jeden z członków rady kardynałów, arcybiskup Bostonu Sean Patrick O'Malley.

Komisja będzie monitorować sytuacje ofiar księży pedofilów, we współpracy z episkopatami krajowymi sugerować kroki, jakie należy podejmować w tej sprawie, proponować osoby, które mogą realizować podejmowane inicjatywy - duchownych i świeckich - jak też kontaktować się z ofiarami i orientować się w obowiązującym prawodawstwie. Szczegółowe kompetencje komisji określi papież Franciszek w specjalnym dokumencie.

Od początku pontyfikatu Franciszek zapowiadał, że kontynuować będzie bezwzględną walkę ze zjawiskiem pedofilii w Kościele i kazał to przestępstwo uwzględnić w nowym kodeksie karnym Państwa Watykańskiego.