Wszczęcia postępowania dotyczącego domniemanej inwigilacji prowadzonej w Hiszpanii przez NSA zlecił Prokurator Generalny, Eduardo Torres - Dulce. A zadaniem Prokuratury ds. Przestępstw Informatycznych ma być ustalenie, czy doniesienia prasowe są prawdziwe. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie autentyczności kopii dokumentów, jakie miał przekazać prasie Edward Snowden.

Jeśli ich prawdziwość zostałaby potwierdzona, sprawę prawdopodobnie przejęłoby Narodowe Centrum Inteligencji,CNI, którego jednym z zadań jest zagwarantowanie członkom rządu bezpiecznej komunikacji telefonicznej czy mailowej. 

Ugrupowania opozycyjne zażądały stawienia się w parlamencie dyrektora CNI, Felixa Sanza Roldana. Opozycja przypomina też, że inwigilacja rozmów telefonicznych czy sms-ów jest w Hiszpanii przewinieniem ciężkim, karanym czterema latami więzienia.