Marek Lisiński z fundacji podkreśla, że o problemach osób skrzywdzonych przez księży trzeba zacząć mówić głośno. Zapowiada, że ofiary będą mogły liczyć na pomoc prawną i psychologiczną, między innymi w ramach grupy wsparcia, która ma powstać.

Działalność powstałej fundacji wspiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jej wiceprezes Adam Bodnar podkreśla, że Kościół powinien ofiarom księży wypłacać odszkodowania. Jego zdaniem, nieuzasadnione są tłumaczenia kościelnych hierarchów, że poszkodowany powinien żądać zadośćuczynienia od sprawcy na drodze pozwów cywilnych. Za wyrządzone krzywdy odpowiada Kościół jako instytucja - podkreśla Adam Bodnar.

Fundacja "Nie lękajcie się" zwraca też uwagę, że ofiary księży pedofilów często zaczynają mówić o swoich problemach, kiedy są już w wieku dojrzałym. Z tego powodu organizacja wspiera planowane zmiany prawne, polegające na wydłużeniu okresu przedawnienia tego rodzaju przestępstw.