Z inicjatywą wystąpił deputowany rządzącej Partii Regionów Mykoła Rudkowski, choć jeszcze dziś jego koledzy mówili, że to opozycja powinna pierwsza przedstawić swoje projekty. Proponowana przez Mykołę Rudkowskiego ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do kodeksów karnych Ukrainy dotyczących leczenia skazanych za granicą. Wcześniej, jeszcze latem, projekt podobnej ustawy przedstawił niezależny deputowany Serhij Miszczenko. 

Jednocześnie przewodniczący Rady Najwyższej Wołodymyr Rybak wyraził nadzieję, że już w następnym tygodniu parlament rozpatrzy propozycje ustawy przewidującej możliwość leczenia za granicą. Jego zdaniem, taki wyjazd nie powinien oznaczać ułaskawienia, ale jedynie przerwę w odbywaniu kary. 

Prezydent Wiktor Janukowycz powiedział wczoraj, że podpisze odpowiednią ustawę, jeśli przyjmie ją parlament. Tym samym umożliwi Julii Tymoszenko wyjazd na leczenie do Niemiec. Zniknie w ten sposób ostatnia przeszkoda dla podpisania w listopadzie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą.