W rozmowach biorą udział przedstawiciele chadeckich ugrupowań CDU i CSU oraz socjaldemokratycznej SPD. Nie wiadomo czy jedno spotkanie wystarczy do podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji. Komentatorzy spodziewają się, że potrzebna będzie jeszcze co najmniej jedna narada. Między obiema stronami nie brakuje punktów spornych. Chodzi m.in o wysokość podatków, płacę minimalną czy politykę prorodzinną. Nie bez znacznie jest także odsada stanowisk. Nieoficjalnie wiadomo, że SPD chce mieć w nowym rządzie sześciu ministrów, w tym szefa resort finansów.