Jak na razie Rada Decyzyjna Ruchu przyjęła pierwszą uchwałę, zatytułowaną "Tożsamość - suwerenność - wolność". Kładzie w niej nacisk na takie kwestie, jak tożsamość rodziny, suwerenność państwa czy suwerenność ekonomiczna.

Jeden z członków Rady Robert Winnicki podkreślił, że Ruch Narodowy chce być silnym ruchem społecznym. "Zbudowanie takiego lobby jest o wiele ważniejsze niż tworzenie partii politycznych czy wysyłanie ludzi do parlamentu" - mówił Winnicki.

Ruch Narodowy, w skład którego wchodzą między innymi Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jest przeciwny wstępowaniu Polski do strefy euro. W uchwale napisano między innymi, że własny pieniądz jest jednym z filarów niepodległości. Ruch opowiada się za modelem rodziny rozumianym jako związek kobiety i mężczyzny, a także za patriotycznym wychowaniem w szkołach. "Ruch Narodowy nie zgadza się na poddawanie młodzieży kolejnym eksperymentom edukacyjnym, ani na płynącą z mediów i instytucji kultury falę liberalno-lewicowej propagandy" - można przeczytać w uchwale.

Winnicki podkreślił, że suwerenności Polski zagrażają dziś biurokracja Brukseli, mocarstwa światowe i globalizm. Zaznaczył, że trzeba walczyć o to, by kraj był rzeczywiście suwerenny, a takiego postulatu - jak mówił - nie podnosi dziś żadna siła polityczna.