Doroczne spotkanie z dziennikarzami, o tyle ważne, że pierwsze dla Li Keqianga jako urzędującego premiera, odbywało się wedle ściśle ustalonego scenariusza. Pytania dziennikarzy z Chin dawały premierowi Li dużą swobodę odpowiedzi. 

Zagraniczni korespondenci pytali o sprawy dla chińskich władz newralgiczne, takie jak oskarżenia o cyber-ataki. „Wyczuwam tu założenie winy. Nie powinniśmy wysuwać bezpodstawnych oskarżeń, ale wspólnie poszukiwać rozwiązań na rzecz cyber-bezpieczeństwa” - odparł Li.

Nowy premier Chin - zgodnie oczekiwaniami - obiecał utrzymanie wzrostu gospodarczego, walkę z korupcją i większy nadzór nad ochroną środowiska. Li Keqiang zastąpił na stanowisku premiera sprawującego ten urząd przez drugą kadencję Wen Jiabao.