Andrzej Poczobut był podejrzany o zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki w artykułach zamieszczonych w internecie. Groziło mu do 5 lat więzienia.

Komitet Śledczy poinformował, że wnioski z wyznaczonych ekspertyz lingwistycznych nie były zgodne. Jednocześnie w trakcie śledztwa nie zdobyto obiektywnych danych potwierdzających naruszenie prawa przez Poczobuta.

W związku z tym, że sprawa została umorzona cofnięto mu zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.