Pontyfikat, to okres sprawowania urzędu przez Najwyższego Pontyfika, czyli papieża. Rozpoczyna się w momencie przyjęcia wyboru dokonanego przez konklawe, a kończy w momencie śmierci lub złożenia rezygnacji.

Najmłodszym w czasie wyboru na papieża był Oktawian z Tusculum, to jest Jan XII, żyjący w 10. wieku. Miał 18 lat. Najstarszym zaś był zmarły w VII wieku Agaton - w chwili objęcia tronu papieskiego miał ponad 100 lat.

Wśród papieży najwięcej było Włochów - ponad 200., Francuzów około 20. i Greków - około 15. Na tronie papieskim zasiadał jeden Austriak, jeden Anglik, jeden Palestyńczyk, jeden Holender i jeden Polak. Kanonizowanych zostało około 60. papieży. Liczbę antypapieży szacuje się na 40. 

W dziejach papiestwa istniały bardzo długie pontyfikaty - najdłuższy - Piusa IX, żyjącego w 19. wieku - trwał ponad 31 lat, Jana Pawła II niemal - 26 lat i pół roku, a Leona XIII - ponad 25 lat. Najkrótszym pontyfikatem było sprawowanie urzędu przez zmarłego w 8. wieku Stefana II, który zasiadał na tronie papieskim zaledwie 5 dni - od 22 do 16 marca 752 roku. 

W dziejach papiestwa zdarzało się, iż poszczególne grupy, na przykład mniejszości w kolegium kardynalskim lub rzymskie rody arystokratyczne, sprzeciwiały się sprawowaniu urzędu przez jakiegoś papieża. Dochodziło wówczas do wysuwania i wyboru antypapieża. Największy chaos zapanował w Kościele, kiedy w okresie schizmy zachodniej jednocześnie było trzech papieży, przekonanych o legalności swego wyboru. Pierwszym antypapieżem był prawdopodobnie żyjący w 3. wieku Hipolit, a ostatnim 15-wieczny papież - Feliks V.