Od 1998 roku nie notowano tak dużego odsetka Polaków, którzy nie identyfikują się z żadną partią.

Tylko 25 proc. ankietowanych przez CBOS jest w stanie wskazać partię, z którą się utożsamiają. Jako "swoją" partię Polacy najczęściej wymieniają PO (21 proc.) i PiS (14 proc.). Znacznie gorzej wypadają inne partie - z SLD utożsamia się 6 proc. respondentów, z Ruchem Palikota - 5 proc.

Partia Palikota przyciągnęła jednak najwięcej najmłodszych wyborców w wieku 18-24 lat - w tej grupie wiekowej utożsamia się z nią 18 proc. ankietowanych. PiS jest partią bliską dla 14 proc. młodych, a PO - dla zaledwie 13 proc.