Szef rządu podziękował Krzysztofowi Bondarykowi za pięć lat kierowania ABW i zaznaczył, że sukcesy Agencji w tym czasie "były efektem dużego wkładu pracy i osobistego zaangażowania jej szefa". Kolegium do spraw Służb Specjalnych podczas dzisiejszego posiedzenia pozytywnie zaopiniowało plany działalności tych służb na 2013 rok.

Premier poinformował o zakończeniu pracy przez Zespół do spraw zmian organizacyjnych i legislacyjnych w służbach specjalnych, któremu przewodniczyli szefowie resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej: Jacek Cichocki i Tomasz Siemoniak.