- Chcemy traktować Senat jako pewien przyczółek zmian, przyczółek normalnej, przyzwoitej, wolnej Polski, w której nie będzie miejsca na łamanie konstytucji – deklarował.

Tomasz Grodzki jest chirurgiem, profesorem nauk medycznych oraz senatorem IX i X kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wcześniej przez wiele lat był radnym Szczecina. Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających chirurgów.