Jak podkreślił podczas debaty sejmowej dotyczącej rządowego projektu ws. obniżki podatku PIT Truskolaski, "nie ulega wątpliwości, że podatki powinny być obniżane". "Zawsze będę popierał takie rozwiązania".

Nie ma jednak mowy - jak dodał - żeby "kosztem samorządu rząd obniżał podatki".

Poseł zwrócił się z pytaniem do premiera, którego nie było już na sali: "Dlaczego nie zostaną rekompensowane te straty dla samorządów, a jeżeli zostaną, to jak zostaną zrekompensowane" - pytał.

Według Truskolaskiego to "rząd powinien ponosić koszty swoich reform, a nie zrzucać wszystko na samorządy".

Na "brak rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego" zwracał też w trakcie piątkowej debaty uwagę Marek Sowa (KO-PO). "Jak popatrzymy na inwestycje finansowane publicznie, to 60-75 proc. to jest udział sektora jednostek samorządu terytorialnego w całym wolumenie inwestycji publicznych" - mówił. Przekonywał, że jeśli "pozbawimy samorządy 6,5 mld zł", to stracą ok. 40 proc. swoich możliwości inwestycyjnych. Może to doprowadzić do tego, jak mówił, że "nie będzie środków na jakiekolwiek inwestycje".

Kto będzie ratował światową gospodarkę