Karski zajmował to stanowisko także w poprzedniej kadencji PE. Oprócz niego kwestorami zostali także Anne Sander (EPL), Monika Benova (S&D), David Casa (EPL) i Gilles Boyer (Odnowić Europę).

Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne i finansowe Parlamentu, które mają bezpośredni wpływ na prace deputowanych (np. dotyczące sprzętu czy usług dostępnych na terenie PE).

Przewodniczący PE, wiceprzewodniczący PE i kwestorzy są członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, organu odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie instytucji. Prezydium odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne oraz opracowanie wstępnego projektu budżetu Parlamentu.