DGP uruchamia również bezpieczną i gwarantującą pełną anonimowość skrzynkę kontaktową dla sygnalistów w szyfrowanym serwisie tutanota pod adresem dziennik@tutanota.com.

Godusławski jest związany z DGP od czerwca 2017. Wcześniej przez dwa i pół roku był dziennikarzem ekonomicznym „Pulsu Biznesu". Przed PB przez siedem lat pracował w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie publikował materiały dotyczące makroekonomii, finansów publicznych, rynków walut oraz papierów dłużnych.

Wielokrotnie nominowany do Grand Press Economy (w 2014, w 2015 „za niezwykłą umiejętność przejrzystego prezentowania niełatwej tematyki finansów publicznych", w 2018 „za dociekliwość w analizowaniu afery GetBacku, co zaowocowało newsami i rzetelnymi analizami różnych jej wątków"[) oraz zdobywca Grand Press Economy 2016 „za niezależne, rzetelne i poparte twardymi danymi analizy makroekonomiczne". Otrzymał również tytuł Dziennikarza Ekonomicznego 2018 r. w konkursie im. Władysława Grabskiego organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Jest także nominowany w tegorocznej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.