Błaszczak przedstawił w Centrum Weterana w Warszawie założenia nowelizacji oraz dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy. Jak podkreślił, prace nad nimi trwały w MON od kilku miesięcy.

"Po pierwsze zdecydowaliśmy o tym, żeby zwiększyć wysokość dodatku dla weteranów, poszkodowanych poza granicami naszego kraju. Największy wzrost dodatku będzie dotyczył najbardziej poszkodowanych, średnio wzrośnie ten dodatek o 30 proc., właśnie w tej grupie osób" - powiedział Błaszczak.

Jak dodał, na wniosek środowiska weteranów MON zdecydował, by objąć wsparciem finansowym wszystkich poszkodowanych weteranów - "tych, którzy pobierają emerytury albo mają orzeczone renty z uwagi na uszczerbek zdrowia, jakiego doświadczyli na misjach poza granicami kraju". "Również ta grupa weteranów, których uszczerbek na zdrowiu wynosi od 1 do 9 proc. będzie objęta wsparciem, oczywiście stosunkowo mniejszym niż ci, którzy są najbardziej poszkodowani" - zapowiedział szef MON.

Poinformował ponadto, że podjął decyzję, by uruchomić w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego specjalistyczny odział, który będzie przeznaczony dla weteranów. "To będzie centrum leczenia weteranów w ramach WIM-u, gdzie najlepsi specjaliści wojskowi będą obejmowali ich opieką" - powiedział.

Szef MON zaznaczył, że jest niezwykle ważne, by pomoc medyczna dla weteranów miała charakter kompleksowy. Zapewnił, że weterani będą objęci taką kompleksową opieką medyczną do końca życia i będzie ona skoncentrowana "na całokształcie zdrowia weterana".

Według szefa MON projekt ustawy przewiduje także bezpłatne korzystanie przez weteranów z muzeów i obiektów sportowych. "Będziemy również finansować naukę, jeśli weterani zdecydują się, by ją podjąć" - zapewnił Błaszczak.

Minister obrony dodał, że zależy mu również, by postępowania sądowe z udziałem weteranów miały charakter nierepresyjny wobec nich. "Niestety zdarzało się dotychczas, że te postępowania wzbudzały kontrowersje i wiele znaków zapytania wśród środowiska weteranów" - zaznaczył. Poinformował, że w związku z tym powołał pełnomocnika ds. współpracy z weteranami, który "jest i będzie w stałym kontakcie ze środowiskiem weteranów" i będzie pomagał im w tego rodzaju sprawach.