W załączeniu prezentujemy specjalne wydanie Biuletynu Europejskiego BAS. Jest ono też dostępne na stronie internetowej Sejmu. Zachęcamy również do lektury wcześniejszych wydań.

Biuletyn jest wydawany od 2018 r. i prezentuje najważniejsze bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uczestnictwa Polski w Unii. Celem tej nowej publikacji jest zaprezentowanie w syntetycznej, przystępnej formie przeglądu wydarzeń w UE. W Biuletynie znajdziemy także przegląd prasy europejskiej w zakresie dyskusji o Unii, w szczególności o jej przyszłości.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=3B57A1B8022055E2C12583A900449035