Prokuratorzy w Stambule, Ankarze i mieście Konya (Anatolia) uznali, że osoby te z racji swego zawodu (lekarze, naukowcy, pracownicy administracji) utrzymywały kontakty z tureckimi siłami zbrojnymi, a jednocześnie z Gulenem, do 2013 roku uważanym za sojusznika tureckiego rządu, który następnie zaangażował się w walkę o władzę w Turcji.

35 osób, w stosunku do których wydano nakazy aresztowania, to wojskowi, w tym dziesięciu w służbie czynnej.

Od lata 2016 roku w związku z podejrzeniami o powiązania z Gulenem wydalono z wojska lub zwolniono z pracy 130 tys. osób, a 80 tys. przebywa nadal w aresztach śledczych. (PAP)