"Kukiz '15 ma propozycję +ustawy antysitwowej+, którą złoży jutro w sejmie" - powiedział w niedziele w Polsat News wicemarszałek Sejmu i poseł Kukiz '15 Stanisław Tyszka, w kontekście sprawy zatrudnienia w Banku Światowym Kacpra Kamińskiego, syna koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Tyszka przekonywał, że "partie w obecnym systemie politycznym, to są wielkie agencje pośrednictwa pracy, to są związki łowców posad"." Jutro Kukiz'15 złoży +ustawę antysitwową+, która zakłada całkowite ujawnienie związków rodzinnych w instytucjach państwowych, samorządach, w spółkach skarbu państwa i w spółkach komunalnych" - zapowiedział w programie polityk.

"Wszyscy politycy i urzędnicy na najwyższych szczeblach będą musieli ujawnić informacje, czy ich rodzina do trzeciego stopnia pokrewieństwa, pracuje w instytucjach i spółkach państwowych (...). Będą też przepisy karne za ustawianie konkursów na stanowiska w instytucjach i spółkach" - podkreślił.

Tyszka dodał również, że w "2012 roku PiS proponowało coś takiego, ale nawet nie złożyło projektu. "Tym razem liczę na poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla naszego projektu” - dodał polityk.

Minister Jacek Sasin (PiS) nie odniósł się do słów wicemarszałka z Kukuz'15. "Nie widziałam tego projektu" - powiedział Sasin.

W programie wicemarszałek Stanisław Tyszka skomentował również nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

"Bilans zmian w sądownictwie po reformach Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo niekorzystny, w tej chwili mamy 3 mln spraw nierozpatrzonych i jest to dużo więcej niż rok, dwa i trzy lata temu - podsumował.

"Dawno mówiliśmy, że PiS wycofa się z tych najbardziej kontrowersyjnych decyzji dotyczących reformy sądownictwa i rzeczywiście się wycofało, tylko, po co zmarnowaliśmy kilkanaście miesięcy. My teraz robimy krok w przód, w tym tygodniu przedstawiliśmy koncepcję poważnej i rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości. Pokazaliśmy 50 stronicowe opracowanie najwybitniejszych specjalistów w Polsce pod kierownictwem m.in. dr Michała Jabłońskiego +Biała księga w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego sędziów pokoju+" - powiedział Tyszka.

Wicemarszałek Tyszka podkreślił, że "mówiliśmy o tym od dawna, ale dopiero teraz przygotowaliśmy dokument i bardzo bym oczekiwał, aby wszystkie strony debaty publicznej dołączyli do rozmowy".

"Jesteśmy po wstępnych rozmowach z prezydentem, który pozytywnie się wypowiedział. Jesteśmy po wstępnych z rozmowach z ministrem sprawiedliwości, który też się pozytywnie wypowiedział. Jesteśmy również po rozmowach z posłem Budką (Borysem Budką z PO - PAP), który też kibicuje sędziom pokoju i Stowarzyszenie Sędziów Polskich +Iustitia+ i chcemy, jako Kukuz'15 nowej jakości w debacie publicznej i faktycznego przyśpieszenia spraw sądowych" - powiedział polityk. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt