Do unieważnienia 170 dyplomów poświadczających uzyskanie różnych specjalności pedagogicznych doszło po dochodzeniu prokuratury, która odnotowała szereg wykroczeń w trakcie ich wydania. Były wśród nich: bezpodstawne zapisanie na uniwersytet, podrobienie protokołów z egzaminów oraz protokołu z posiedzenia Rady Akademickiej.

Wszystkie unieważnione dyplomy wydano obywatelom Włoch, którzy kształcili się płatnie. Byli oni przeniesieni z Uniwersytetu Europejskiego w Perniku, który istniał tylko cztery lata i w 2014 r. został pozbawiony akredytacji, gdyż nie spełniał wymogów dotyczących uczelni wyższych. Przeniesienie studentów do Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie było sprzeczne z przepisami. Nie ma danych, czy Włosi w ogóle uczęszczali na zajęcia czy tylko otrzymali dyplomy.

To nie jest pierwszy taki przypadek. W 2007 r. ówczesny minister oświaty Daniel Wyłczew poinformował o wydawaniu i legalizowaniu fałszywych dyplomów uczelni wyższej. W sprawę byli zamieszani urzędnicy resortu oświaty. Prokuratura ujawniła wtedy, że urzędnicy podrobili ponad tysiąc dokumentów, pobierając po 2 tys. euro za każdy z nich. Większość dyplomów kupowali obywatele Grecji. Były też doniesienia, że fałszywe bułgarskie dyplomy z tej partii pojawiły się nawet w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie wybuchł skandal z podrobionymi protokołami z egzaminów na Uniwersytecie Medycznym, na podstawie których greckim studentom wydawano dyplomy. Zwolniono wówczas rektora UM.

W ubiegłym tygodniu wyszło na jaw, że na podstawie fałszywych zaświadczeń o rzekomym bułgarskim pochodzeniu, wydawanych przez rządową Agencję ds. Bułgarów z Zagranicy, tysiące Macedończyków, Mołdawian i Ukraińców otrzymało bułgarskie obywatelstwo. Aresztowano cztery osoby, w tym szefa i wiceszefa Agencji. Zaświadczenia wydawano za łapówki w wysokości 5 tys.-8 tys. euro.

W poniedziałek liderka opozycyjnej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej Kornelia Ninowa zażądała, by pozbawić bułgarskiego obywatelstwa osoby, które otrzymały je na podstawie fałszywych zaświadczeń. W 2017 r. pozbawiono obywatelstwa 114 poszukiwanych przez Interpol osób, które bezpodstawnie otrzymały bułgarskie paszporty.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)