Ponadto 19 osób skazano na dożywotnie więzienie za udział w napadach na kościoły w Aleksandrii i sąsiednich miastach. Wskutek tych napadów odniosło rany ponad stu wiernych.

Zanim wyroki zostaną ostatecznie potwierdzone i wykonane, werdykty te zaopiniuje jeszcze mufti Egiptu, najwyższa władza religijna kraju. Opinie te nie mają jednak charakteru wiążącego. (PAP)