Kwieciński w rozmowie z PAP zaznaczył, że konkluzją konferencji jest ustalenie, że kraje naszego regionu powinny się często spotykać i rozmawiać o przyszłej perspektywie budżetowej UE.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wziął w czwartek i piątek udział w konferencji "Days of the Regional Development and EU Funds", która odbywa się w chorwackim Szybeniku.

Tematem konferencji, jak powiedział minister w rozmowie z PAP, był przede wszystkim nowy budżet Unii Europejskiej. Na konferencji spotkali się przedstawiciele rządów Chorwacji, Słowacji, Rumunii, Węgier, Słowenii i Malty, którzy odpowiadają za negocjacje nowego budżetu UE i polityki spójności. Z rządu chorwackiego, dodał, było aż 7 ministrów, a w sumie w konferencji wzięło udział kilkaset osób.

"Jako polski rząd prowadzimy skoordynowane działania na rzecz umocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej" - powiedział Kwieciński PAP. Elementem tego jest wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w USA, ale także jego wizyta w Chorwacji i zabieganie o sojuszników w kwestii korzystnych dla Polski rozwiązań w unijnym budżecie, zwłaszcza w polityce spójności.

"Byliśmy głównym gościem tego spotkania jako Polska" - zaznaczył Kwieciński. "Wszyscy się bardzo odwoływali do polskiego przykładu, wskazując, jak sobie dobrze radzimy i jakie mamy sukcesy gospodarcze" - dodał.

Minister inwestycji i rozwoju przyznał, że uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat absorbcji środków unijnych. "Wszystkie nasze kraje mają problemy ze spełnieniem zasady N+3 (reguła zarządzania publicznymi środkami wspólnotowymi - PAP) na koniec roku, zwłaszcza dotyczy to Rumunii i Chorwacji" - przyznał Kwieciński.

Zaznaczył, że Polska na tle innych krajów i tak wygląda bardzo pozytywnie, choć także kilka polskich regionów "ma z tym problem". Dodał zarazem, że "jest dla naszych wszystkich krajów bardzo ważne, żeby nie pokazywać krajom płatnikom, że nie potrafimy wydawać pieniędzy unijnych".

Tematem konferencji była też nowa perspektywa budżetowa UE, którą bardzo zainteresowane są wszystkie kraje uczestniczące w konferencji - zaznaczył Kwieciński. Zwłaszcza, że inne kraje, takie jak Rumunia czy Chorwacja, są jeszcze bardziej zależne od funduszy europejskich i zależy im na tym, by ten wynik negocjacji był jak najlepszy - dodał.

Minister przyznał, że unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger nie był obecny, ale przedstawił swoje przesłanie na video.

"Komisja Europejska ustami pana Guenthera Oettingera apelowała, by te negocjacje skończyły się możliwie najszybciej, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego" - powiedział Kwieciński PAP.

Przyznał zarazem, że podczas konferencji wiele krajów zgłaszało uwagi do dotychczasowych propozycji Komisji Europejskiej, a dotyczyły one zarówno wysokości środków, które są proponowane na politykę spójności, jak i różnych szczegółowych rozwiązań.

"Nie ukrywam, że też nie byłem skromny, wskazując na elementy, które nas bolą, dotyczące wysokości, metodologii i tzw. cappingu (limit pieniędzy, jaki może otrzymać kraj członkowski w ramach polityki spójności - PAP), którego konsekwencją jest niska alokacja środków dla nas i dla Węgier" - przyznał Kwieciński.

Generalnie, dodał, lista zgłaszanych przez uczestników uwag była bardzo długa.

"Z oceny naszego rządu wynika, że są więc skromne szanse, by negocjacje budżetowe zakończyły się do wyborów europejskich" - przyznał minister.

Tym bardziej że, jak dodał, takiej gotowości nie widać ani po stronie beneficjentów budżetu, ani po stronie innych krajów.

"W korytarzowych rozmowach wszystkich bulwersował także stosunek Komisji Europejskiej w kwestii praworządności i wywoływanie na dywanik kolejnych krajów" - zaznaczył szef MIiR. "To wywołuje olbrzymie zaniepokojenie, więc szanse na uzyskanie konsensusu w sprawie budżetu w takiej atmosferze raczej maleją niż rosną" - dodał.

Główną konkluzją konferencji jest - według Kwiecińskiego - uznanie, że kraje naszego regionu muszą się regularnie spotykać i rozmawiać na temat budżetu UE.

Kolejną okazją ma być, jak poinformował, spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonym składzie (V4 plus 4) 23-24 października w Bratysławie. Nie wykluczone jest też spotkanie na poziomie premierów 29 listopada. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz