Według władz stolicy, otrzymywały one „liczne apele od obywateli Białorusi i działaczy społecznych, wyrażające negatywny stosunek do kwestii ustanowienia tablicy pamiątkowej przy ul. Wołodarskiego 6”. To właśnie tam 25 marca 1918 roku doszło do proklamowania niepodległej BRL.

Jak poinformował w środę portal Biełorusskije Nowosti, władze udzieliły odpowiedzi opozycyjnej partii Hramada, która 30 sierpnia skierowała do nich zapytanie w sprawie tablicy.

Odsłonięcie w centrum Mińska tablicy pamiątkowej, poświęconej proklamowaniu Białoruskiej Republiki Ludowej, planowano na 23 marca, ale ostatecznie nie doszło do posiedzenia, w czasie którego miała zapaść ta decyzja.

25 marca środowiska opozycyjne i niezależne świętowały 100-lecie powstania BRL, którą uważają za pierwsze niepodległe państwo białoruskie. Po raz pierwszy od lat władze Mińska wydały zgodę na organizację obchodów w centrum miasta, choć same w nich nie uczestniczyły.

Eksperci oceniali wówczas, że świadczy to o stopniowej zmianie podejścia do tego etapu białoruskiej historii ze strony władz, które dotychczas współczesną państwowość białoruską wywodziły jednoznacznie od Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Do proklamacji BRL doszło w warunkach okupacji niemieckiej. BRL nie została uznana przez społeczność międzynarodową, zaś w 1919 roku, po wycofaniu się Niemców, na jej miejscu bolszewicy utworzyli Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką (BSRR), a następnie Litewsko-Białoruską Republikę Rad. Po krótkim okresie, gdy tereny te znalazły się pod kontrolą Polski, na ich części reaktywowano BSRR.