Kraje Wspólnoty Andyjskiej w uchwale przyjętej w tej sprawie w środę na posiedzeniu ich przedstawicieli w stolicy Peru, Limie, podkreśliły "humanitarny charakter kryzysu imigracyjnego" i potrzebę "uczulenia lokalnej ludności na problem imigrantów" oraz "potrzebę międzynarodowej koordynacji pomocy dla imigrantów" w krajach andyjskich, ponieważ "problem ma wymiar międzynarodowy".

W Kolumbii przebywa już około miliona imigrantów ekonomicznych i uchodźców politycznych z Wenezueli, a w Peru - ok. 430 tysięcy.

Są to dwa kraje Ameryki Łacińskiej, które przyjęły największą liczbę wenezuelskich wychodźców "nowej fali", tj. tych, którzy opuścili kraj od 2014 roku. Ich ogólną liczbę ocenia się na 2,3 miliona.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wystąpił w środę z apelem do obywateli kraju, którzy opuścili w ostatnich latach ojczyznę, aby "przestali zmywać za granicą naczynia" i wracali do kraju.

Wenezuelskie źródła opozycyjne jako główną przyczynę masowej emigracji z kraju wskazują sytuację gospodarczą, a na drugim miejscu ograniczanie swobody działania politycznego, m.in. faktyczne pozbawienie zdominowanego przez opozycję parlamentu wenezuelskiego, który został wybrany w wolnych wyborach, wpływu na sytuację w Wenezueli.

Prezydent Maduro zastąpił go de facto Konstytuantą, która składa się wyłącznie z jego zwolenników. Tymczasem wielu członków Wenezuelskiego Sądu Najwyższego wyemigrowało w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i powołało "Sąd Najwyższy na wychodźstwie".

Wobec galopującej inflacji rząd dokonał niedawno operacji polegającej na skreśleniu pięciu zer na boliwarach, to jest wenezuelskich banknotach, i wprowadził nową walutę - "suwerenne boliwary".

Wenezuelski wiceprezydent, minister łączności i informacji Jorge Rodriguez przypomniał ostatnio, że "w latach prosperity" (tj. 1960-1990) do Wenezueli wyemigrowało z innych krajów - głównie z Kolumbii, Ekwadoru i Peru - "co najmniej 6 milionów osób".