Kartapołow, który w przeszłości był także dowódcą Zachodniego Okręgu Wojskowego, będzie kierował głównym zarządem wojskowo-politycznym w randze wiceministra obrony.

Wiceszef rady społecznej przy resorcie obrony Aleksandr Kańszyn powiedział, że główny zarząd wojskowo-polityczny powinien być strukturą w siłach zbrojnych poczynając od szczebla kompanii. "W warunkach globalnych zmagań informacyjno-psychologicznych wzrasta rola jedności moralno-politycznej armii i społeczeństwa" - powiedział Kańszyn.

Zarząd polityczny istniał od 1919 roku najpierw w Armii Czerwonej w Rosji radzieckiej, a potem w siłach zbrojnych ZSRR. Odpowiadał w armii za pracę partyjną i postawę żołnierzy, prowadząc propagandę polityczną. Te zadania pełnili komisarze wojskowi i oficerowie polityczni.

Po rozpadzie ZSRR z nazwy tej struktury usunięto człon "polityczny".

Gen. Kartapołow będzie po nominacji jednym z 11 zastępców ministra obrony Siergieja Szojgu. Jako wiceminister ds. polityczno-wychowawczych będzie się zajmował ruchem młodzieżowo-patriotycznym Junarmia, w którego szeregach jest obecnie ponad 250 tys. nastolatków w wieku od 11-18 lat.