Grzywnami ukarano współpracowników opozycjonisty Mikoły Statkiewicza - Siarhieja Sparysza, Andreja Szypulina i Walancina Trockiego, a także anarchistę Alaksieja Zujeua – poinformowało Radio Swaboda.

Media niezależne informowały we wtorek o zatrzymaniu tych działaczy i jeszcze kilku innych osób. Zarzucono im m.in., że już poza miejscem zezwolonych akcji prowadzili jednoosobowe pikiety z plakatami.

We wtorek z okazji święta 1 maja odbyły się w Mińsku protesty oficjalnych i niezależnych związków zawodowych.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)