"Docierające informacje wskazują, że świadczeniodawcy celowo wydłużają czas pobytu dzieci w szpitalu – nawet jeśli stan ich zdrowia tego nie wymaga – aby otrzymać 100 proc. stawki od płatnika" – wskazał RPD Marek Michalak w piśmie do prezesa NFZ Andrzeja Jacyny.

1 października 2017 r. wprowadzono zmiany taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dzieci. Wzrosły wówczas wyceny za leczenie chorób dzieci, wzrosły też środki na sfinansowanie grup pediatrycznych w 2018 roku. Niepokój RPD wzbudził jednak fakt, że w wyniku zmian, wyższa płatność należy się świadczeniodawcy za co najmniej czterodniowy pobyt dziecka w szpitalu. Rzecznik wyrażał obawy, że szpitale mogą przedłużać hospitalizacje dzieci tylko po to, by otrzymać wyższą stawkę za udzielone świadczenie, a to z kolei wydłuży czas oczekiwania dzieci na wolne miejsce w szpitalu i planowe zabiegi.

Pod koniec roku NFZ - w odpowiedzi na pismo Rzecznika - informował, że po zmianie przepisów nie odnotowano nadmiernego wzrostu liczby hospitalizacji trzydniowych. Rzecznik zwrócił się teraz o takie dane za pierwszy kwartał 2018 r.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl