Z decyzją tą nie zgadzają się radni Kępna. Twierdzą, że mieszkańcy dzień 21 stycznia kojarzą z powstaniem w mieście męskiego chóru „Echo”.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann w uzasadnieniu skierowanym do radnych Kępna podkreślił, że zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej 21 stycznia 1945 r. jest dniem wkroczenia do Kępna jednostek Armii Czerwonej. "Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa ulicy spełnia rolę daty symbolizującej komunizm” - podkreślono w uzasadnieniu. Dlatego wojewoda wydał nakaz zmiany nazwy ulicy na o. Józefa Marii Bocheńskiego.

Zdaniem samorządu kępińskiego nazwa ulicy 21–go Stycznia związana jest z datą 21 stycznia 1926 r., kiedy w mieście założono Chór Męski „Echo”.

"Działalność chóru dla mieszkańców Kępna i regionu miała duże znaczenie w upowszechnianiu polskiej pieśni chóralnej oraz kultury śpiewaczej. Ważną rolę odegrali w działalności chóru m.in. dyrygenci i muzycy Wincenty Szmidt oraz Hipolit Młynarz, którzy również zostali upamiętnieni poprzez nazwy ulic" - powiedział PAP burmistrz Piotr Psikus.

Pod petycją w sprawie pozostawienia nazwy ulicy 21-go Stycznia podpisało się 50 mieszkańców mieszkających przy niej.

Według radnych działania wojewody wielkopolskiego "przymuszające do zmiany nazwy wbrew woli mieszkańców stanowią niedopuszczalną ingerencję w samodzielność jednostki samorządu terytorialnego" - napisano w skardze do WSA. (PAP)

autor: Ewa Bąkowska