"Nadchodzi czas wyboru nowej KRS. Kukiz'15 nie będzie bojkotował tych wyborów. Jako ugrupowanie propaństwowe jesteśmy za tym, żeby działać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Natomiast nie będziemy zgłaszać swoich kandydatów do KRS, ponieważ jesteśmy ugrupowaniem proobywatelskim" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Przypomniał, że kandydatów na członków KRS może zgłaszać grupa obywateli. "Wystarczy poparcie 2 tys. osób dla danego kandydata. Wówczas takie osoby, jeśli będą zgłoszone do parlamentu, mogą liczyć na poparcie Kukiz'15" - podkreślił

PO oraz Nowoczesna poinformowały we wtorek, że nie będą uczestniczyć we wskazywaniu i wyborze sędziów KRS. Pytany o to Grabowski stwierdził, że "nie ma w tym nic zaskakującego". "Są to ugrupowania, które nie szanują polskiej Konstytucji, polskiego porządku prawnego i chcą działać niezgodnie z prawem" - ocenił. Poseł wyraził też nadzieję, że wyborcy "jak najszybciej rozliczą tego typu postępowanie".

Na uwagę, że według PO i Nowoczesnej nowa ustawa o KRS jest niezgodna z Konstytucją Grabowski odparł, że w Polsce niezgodność przepisów prawa z ustawą zasadniczą stwierdza Trybunał Konstytucyjny. "Zatem nikt inny nie ma prawa interpretować tego, czy dana ustawa jest zgodna z Konstytucją czy nie. (...) Mamy określony prządek prawny i musimy działać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem" - oświadczył.

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami, nowelizacja ustawy o KRS generalnie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Według przepisu przejściowego, który już wszedł w życie, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie. (PAP)

autor: Maciej Zubel