Mieszkańcy Krakowa zafundowali sobie tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza.