O liczbę wydanych dotąd legitymacji pytali w czwartek posłowie połączonych sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji do spraw Łączności z Polakami za Granicą.

Zgodnie z uchwaloną w grudniu ub.r. nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uczniowie szkół polskich za granicą otrzymali prawo do ulgowych przejazdów podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Ulgi przysługują też nauczycielom polonijnym. Inicjatywę legislacyjną w tej sprawie złożył prezydent Andrzej Duda.

Warunkiem skorzystania z ulg jest posiadanie specjalnej legitymacji.

Legitymacje ucznia polonijnego i legitymacje nauczyciela polonijnego wydają konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. Aby dziecko otrzymało legitymacje wystarczy, że rodzice złożą wniosek w szkole, w której uczy się dziecko. Wniosek można złożyć także bezpośrednio w konsulacie.

"Dokonujemy obecnie podsumowania pierwszego etapu realizacji zgłoszonej przez pana prezydenta inicjatywy wydawania legitymacji dzieciom polonijnym legitymacji. Polska służba konsularna stanęła na wysokości zadania - w pierwszych miesiącach realizacji tego nowego zadania, możemy pochwalić się liczbą prawie 30 tys. wydanych legitymacji ucznia i nauczyciela" - powiedziała Iwona Kozłowska z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ.

Jak podała jest wyraźna różnica w liczbie wydanych legitymacji w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. "Najwięcej legitymacji wydano uczniom w takich krajach jak Wielka Brytania i Irlandia" - powiedziała. Z danych MSZ wynika, że w Londynie wydano dotychczas 7 tys. legitymacji ucznia i 800 legitymacji nauczyciela, w Manchesterze: ponad 3 tys. legitymacji ucznia i prawie 500 legitymacji nauczyciela, w Edynburgu: około tysiąca legitymacji ucznia. W Dublinie wydano 1,5 tys. legitymacji ucznia i ponad 200 legitymacji nauczyciela. W Niemczech najwięcej legitymacji wydano w okręgu konsularnym w Kolonii - 2,5 tys. legitymacji ucznia.

"Łącznie w krajach Europy Zachodniej wydano ponad 22 tys. legitymacji, w tym ponad 19 tys. legitymacji ucznia oraz ponad 2,5 tys. legitymacji nauczyciela. Jeśli chodzi o Wschód to tutaj wydano prawie 2 tys. legitymacji; najwięcej na Ukrainie, Litwie i Łotwie" - poinformowała Kozłowska. Jak wyjaśniła, z rozmów z partnerami polonijnymi na Wschodzie wynika, że ta dysproporcja w liczbie wydanych legitymacji wynika stąd, że Polacy mieszkający tam w większości mają już Kartę Polaka, która daje równoprawne ulgi. "Zainteresowanie legitymacjami jest, choć odnosimy wrażenie, że tak naprawdę dopiero się ono budzi. Dlatego oczekujemy zintensyfikowanej akcji składania wniosków o wydanie legitymacji w naszych konsulatach, szczególnie na Ukrainie" - zaznaczyła.

Zgodnie z nowelą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów prawo do korzystania z ulgowych przejazdów mają uczniowie (do ukończenia 18 roku życia) uczący się języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ulga przysługuje też uczniom kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Ulgi przyznano również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą.

Legitymacja ucznia polonijnego różni się wyglądem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data ważności oraz informacja o uprawnieniu do zniżek na przejazdy. Na jednym z boków umieszczono biało-czerwony pasek. Jest też miejsce na umieszczenie kodu paskowego. Nie ma na niej za to zdjęcia ucznia, dlatego dokument jest ważny jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowodem osobistym lub paszportem).

Przepisy o uprawnieniach do zniżek dla uczniów polonijnych weszły w życie pod koniec kwietnia 2017 r. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka