Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 193 posłów, przeciw było 231, zaś czterech wstrzymało się od głosu.

Sejm przeszedł do głosowania nad poprawkami i wnioskami mniejszości złożonymi do tego projektu. Przewidzianych jest ponad 20 głosowań. Ostatnie głosowanie będzie dotyczyło kwestii uchwalenia całej nowelizacji wraz z ewentualnie przyjętymi wcześniej poprawkami.

W drugim czytaniu do tego projektu złożono łącznie ponad 20 poprawek, w tym 11 PiS. Komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zarekomendowała 10 poprawek PiS. Najważniejsza poprawka tego klubu przewiduje wykreślenie zapisu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o KRS dotyczy m.in. wyboru przez Sejm nowych 15 sędziowskich członków Rady. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Wcześniej Sejm uchwalił przygotowaną przez prezydenta nową ustawę o Sądzie Najwyższym.