Czy to wrodzona przedsiębiorczość Polaków, czy dobry system edukacyjny, bowiem Polska znalazła się na 10. miejscu w zestawieniu najlepszych systemów edukacji na świecie wg rankingu PISA, ale okazji do tworzenia usług i produktów na rynku medycznym dostrzega się coraz więcej.

Paradoksalnie warunki dla powstania nowych firm i usług medycznych stworzyło państwo.

Jesteśmy w ogonie państw europejskich pod względem wydatków na służbę zdrowia (Polska - 4,7%, średnia w UE - 6,7% PKB). Choć budżet NFZ oscyluje w granicach 78 mld złotych rocznie, dodatkowo wydajemy prywatnie na leczenie prawie połowę tej kwoty (35 mld zł).

Polacy żyją coraz lepiej i coraz dłużej, ale niestety struktura demograficzna naszego kraju jest niekorzystna dla rozwoju gospodarki. W przeciągu najbliższych trzydziestu lat 40% całej populacji będą stanowić osoby w wieku 60+. Co postawi nas przed wyborem - albo pracować jeszcze dłużej, albo pogodzić się z faktem, że obciążenie podatkowe osób w wieku poprodukcyjnym znacząco wzrośnie.

„Demografia vs. służba zdrowia”

Z punktu widzenia branży medycznej tworzy to liczne wyzwania i możliwości. Polscy gerontolodzy szacują, że co czwarta osoba w wieku 50+ choruje przewlekle i co druga w wieku 70+. Powoduje to wzrost obciążenia lekarzy, problemy związane z wydajnością placówek medycznych i wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi.

„Służba zdrowia w liczbach”

Obserwując te wzrosty, młode firmy dostrzegły swoją szansę. Pojawiają się rozwiązania, które pozwolą odciążyć służbę zdrowia, np. dzięki telemedycynie.

Poniżej przedstawiamy kilka firm, specjalizujących się w świadczeniu usług medycznych na odległość. Firmy te szerzej są szerzej omawiane w raporcie firmy The Story o innowacyjnych usługach medycznych w Polsce 2017.

Start-up: Telemedico

Telemedico to usługa dostępu do lekarza za pośrednictwem internetu lub telefonu. Skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą oferować usługi z zakresu telemedycyny swoim klientom. Firma współpracuje ze 143 lekarzami i obsłużyła do tej pory 60 000 konsultacji. Największym atutem usługi w branży telemedycyny jest skrócenie ścieżki pacjenta do celu  - z danych Telemedico wynika że w około 80% przypadków, wizyta w gabinecie lekarskim wcale nie była potrzebna ich klientom.

Startup: AISENS

Stworzone przez AISENS sensory pozwalają na bezpieczną i efektywną fizjoterapię w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Sensory mogą być zakładane bezpośrednio na ciało pacjenta lub montowane do urządzeń rehabilitacyjnych takich jak np. orteza. Aplikacja mobilna wykorzystująca bardzo precyzyjne dane na temat ruchu pacjenta informuje go o poprawności wykonywanego ćwiczenia. Ponadto pacjent jest w stanie monitorować postępy podczas trwania terapii. Wszystkie dane dotyczące pacjenta są również przekazywane jego fizjoterapeucie tak aby umożliwić ewentualne zmiany w prowadzonej terapii.

Start-up: Findair

FindAir to inteligentny inhalator, który pozwala na zbieranie danych, przydatnych w zapobieganiu atakom astmy. Dzięki połączeniu z aplikacją, pozwala lekarzowi na monitorowanie zmian w przebiegu choroby, co sprzyja profilaktyce. FindAir jest odpowiedzią na dużą potrzebę pacjentów - ścisłą kontrolę podawania leku, gdy są poza gabinetem lekarskim.

Dzięki tego typu urządzeniom, lekarze mają dostęp do prawdziwych danych, a nie zapośredniczonych, takich jak wywiad czy “dzienniczek” prowadzony przez pacjenta. Może się to przełożyć na lepszą terapię przy rzadszych wizytach u specjalisty.

Telemedycyna jest tylko jednym z kilku kierunków świadczenia usług medycznych przedstawianych w raporcie firmy The Story. Jego celem jest zobrazowanie aktualnej sytuacji w Polsce na tle Ukrainy i Rosji oraz wskazanie możliwych szans na rozwój i inwestycje.

Prace nad raportem badawczym The Story wciąż trwają. Dlatego zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej www.healthbook.report.

Źródła danych:
1. Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła, Proces starzenia populacji wyzwaniem dla polityki zdrowotnej,  Gerontologia Polska tom 19.
http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2011-01-9.pdf
2. Seria raportów WHO:
Health Systems in Transition: Poland - 2011, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/163053/e96443.pdf
Health Systems in Transition: Ukraine- 2010, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/140599/e94973.pdf
Health Systems in Transition: Russia - 2011,
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/157092/HiT-Russia_EN_web-with-links.pdf
3. Raport Gus:
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., Warszawa 2017
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html
4.Dane OECD: https://data.oecd.org
5.Plan finansowy NFZ na 2017 rok,
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/