Patel przyznała, że jej działania były "poniżej wysokich standardów, jakich się oczekuje", i przeprosiła. Premier Theresa May uznała, że Patel podjęła słuszną decyzję.