Jak podało MEN, zadaniem Zespołu będzie opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

ICF została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), pozwala klasyfikować m.in. niepełnosprawność w powiązaniu z funkcjonowaniem danej osoby w jej środowisku.

Powołany zespół ma także opracować propozycje rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany. Ma również zająć się opiniowaniem kierunków działań związanych z opracowaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnieniem bezpłatnych narzędzi diagnostycznych oraz przygotowaniem kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektów realizowanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Ministerstwo podało, że do prac w Zespole zaproszeni zostali eksperci z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia; są wśród nich przedstawiciele uczelni wyższych, nauczycieli i specjalistów oraz organizacji pozarządowych.

"Zakończenie prac Zespołu przewidziano na 2019 r., a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia" - zapowiedziano w informacji.

Przygotowanie ustawy dotyczącej edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi minister edukacji zapowiedziała w maju po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" z rodzicami i przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami. Spotkanie poświęcone było pakietowi propozycji zmian w ich edukacji. Minister podkreśliła wówczas, że projekt ustawy chce przygotować we współpracy z rodzicami i organizacjami. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

edytor: Anna Małecka