Prawo przyznaje pracownikowi szereg uprawnień, a część z nich jest bardzo przydatna podczas wakacji.