„Z całych sił będziemy walczyć o anulowanie dekretów (wydanych w 1945 r. przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Edvarda) Benesza, które pozbawiły praw Węgrów z Górnych Węgier (terenów na obecnej Słowacji – PAP)” – przytoczyła słowa Potapiego z uroczystości w Bonyhad na południu Węgier agencja MTI.

Na podstawie dekretów Benesza w latach 1946-48 przymusowo wysiedlono i wywłaszczono 3 mln sudeckich Niemców oraz dziesiątki tysięcy Węgrów.

Potapi oświadczył, że pamięć o ofiarach wysiedleń zobowiązuje Węgrów, „byśmy przekazali następnym pokoleniom ogień jedności węgierskiego narodu rozerwanego granicami”.

Jak powiedział, w 1947 i 1948 r. 23 tysiące węgierskich rodzin przybyło z terenów ówczesnej Czechosłowacji na Węgry w ramach czechosłowacko-węgierskiej wymiany ludności, ale w latach 45-49 w sumie prawie 150 tys. Węgrów było zmuszonych opuścić Czechosłowację. Według jego słów blisko 3 tys. z nich osiedliło się w komitacie (województwie) Tolna, gdzie leży Bonyhad.

Podczas uroczystości burmistrz miejscowości Mala Maca na Słowacji Ferenc Hontvari powiedział: „W materialne odszkodowanie nikt nie wierzy, ale byłoby dobrze, gdyby wysiedleni Węgrzy uzyskali zadośćuczynienie moralne. Zważywszy na dobre stosunki rządów Słowacji i Węgier być może możemy mieć nadzieję, że takie zadośćuczynienie się zrodzi”.