"Ataki z minionej nocy wywołują oprócz smutku także głęboki gniew i najbardziej stanowcze potępienie" - głosi nota szefa państwa włoskiego.

Mattarella zapewnił: "Włochy będą zawsze stały u boku Zjednoczonego Królestwa w walce z tymi, którzy dążą do obalenia pokojowej koegzystencji naszych wolnych i włączających wszystkich społeczeństw".

W imieniu wszystkich Włochów prezydent złożył kondolencje narodowi brytyjskiemu, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.