"OECD wzywa państwa, firmy, miasta, stany oraz obywateli do zwiększenia wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i obrony przyszłych pokoleń, którym zmiany te zagrażają, poprzez realizację ambitnych celów porozumienia paryskiego" - napisał Gurria w oświadczeniu.

"Mamy również nadzieję, że administracja USA może uznać w przyszłości ponowne rozważenie swej decyzji (w sprawie porozumienia klimatycznego) za możliwe" - dodał Gurria.

Podkreślił, że zdaniem OECD energiczna walka z ociepleniem klimatu, w połączeniu z reformami strukturalnymi oraz fiskalnymi, przyczyniłaby się do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. (PAP)