9 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii na temat sprawowania przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta. Od marca grupa ta zmniejszyła się o 2 punkty procentowe.

Niezadowolenie z pracy posłów deklaruje 64 proc., a z pracy senatorów – 50 proc. W obu przypadkach oznacza to spadek ocen negatywnych parlamentu od marca o 1 punkt procentowy.

Działalność Sejmu dobrze ocenia jedna czwarta obywateli 24 proc. (od marca wzrost o 3 punkty procentowe), a 26 proc. dobrze wypowiada się o funkcjonowaniu Senatu (wzrost o 2 punkty).

12 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania na temat pracy Sejmu (spadek o 2 punkty procentowe), a 24 proc. (spadek o 1 punkt procentowy) nie ma opinii na temat działalności Senatu.

Spośród stacji telewizyjnych najlepiej oceniana jest telewizja Polsat. Pozytywnie o jej działalności wypowiada się 67 proc. badanych (od września 2016 roku nastąpił spadek ocen pozytywnych o 5 punktów procentowych). Negatywnie Telewizję Polsat ocenia 13 proc. respondentów (spadek o 1 punkt procentowy). Wyrobionej opinii na ten temat nie ma 20 proc. ankietowanych (wzrost o 6 punktów procentowych).

Działalność TVN aprobuje 64 proc. badanych (spadek o 8 punktów), a krytykuje 18 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe). Brak opinii na ten temat deklaruje 18 proc. badanych (wzrost o 6 punktów procentowych).

Zadowoleni z działalności TVP stanowią 55 proc. badanych (spadek o 8 punktów), a niezadowoleni to 31 proc. (wzrost o 3 punkty). 14 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 5 punktów procentowych).

CBOS zaznacza, że nasilenie krytycyzmu wobec wszystkich trzech stacji zaznacza się od marcu zeszłego roku. "Pogorszenie w największym stopniu dotyczy wizerunku TVP" - podano.

Sondaż przeprowadzono w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.