Grabiec poinformował, że taką decyzje podjął we wtorek Gabinet Cieni PO.