Artykuły na temat: "SAMORZAD I ADMINISTRACJA"

Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany

2 października 2019 r.

Od 3 grudnia 2019 r. bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym na postawie rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. z 2007 r. L 315, s. 1 ze zm.) będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy umowa będzie miała charakter koncesji na usługi z ryzykiem po stronie operatora.

Samorządowcy nauczą się, jak tworzyć programy zdrowotne

2 października 2019 r.

Jakie warunki musi spełnić projekt samorządowego programu profilaktycznego, jakimi kryteriami kieruje się oceniająca je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jak przy tworzeniu ich wykorzystywać wnioski płynące z dowodów naukowych – tego będzie można dowiedzieć się na szkoleniach, które ruszają w tym miesiącu.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg z przepisów dla samorządów, cz. 3 [KOMENTARZ]

18 września 2019 r.

Kolejna, trzecia już część komentarza odnosi się do artykułów z różnych działów ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Zajmujemy się m.in. zmianami w zasadach kontrolowania zaciągania przez JST zobowiązań, wprowadzonymi nowelizacją u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. oraz dotacjami na zadania zlecone. To dwie bardzo istotne dla samorządów kwestie.

825 tys. rodzin z Kartą Dużej Rodziny

29 sierpnia 2019 r.

Prawie 40 proc. gmin wciąż nie posiada na swoim terenie żadnego podmiotu, który oferowałby zniżki rodzinom wielodzietnym. Dlatego przy pozyskiwaniu kolejnych partnerów do udziału w rządowym programie, priorytetem ma być to, aby prowadzili działalność na terenie samorządów należących do tej grupy.