Artykuły na temat: "SAMORZAD I ADMINISTRACJA"

Samorząd rodem z Kafki [OPINIA]

14 sierpnia 2019 r.

Co się dzieje, gdy rada powiatu nie wyłoni w terminie zarządu powiatu w pełnym składzie? Brzmienie przepisów jest jasne. Zarząd w niepełnym składzie to nie zarząd – zatem nie istnieje. Rada powiatu, która go nie wyłoniła, ulega natomiast rozwiązaniu z mocy prawa. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Zawierciu w województwie śląskim. Mimo iż tamtejsza rada powiatu uległa rozwiązaniu… to nadal działa, a nieistniejący w świetle prawa zarząd wciąż podejmuje uchwały…

10 pytań (i odpowiedzi) o sens deglomeracji urzędów w Polsce

12 lipca 2019 r.

Wicepremier Jarosław Gowin i minister Jadwiga Emilewicz proponują „deglomerację”, rozumiejąc przez to przenoszenie urzędów centralnych z Warszawy i urzędów wojewódzkich ze stolic województw do mniejszych miast. Taka polityka byłaby błędem, co pokazujemy odpowiadając na poniższe pytania.