Artykuły na temat: "mowa nienawiści"

RPO przeciw seksistowskiemu językowi

24 stycznia 2019 r.

Ocena pracowników, w tym osób zatrudnionych w instytucjach państwowych, powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów, w oderwaniu od płci czy innych cech osobistych – przypomina rzecznik praw obywatelskich w opublikowanym w czwartek oświadczeniu.